Személyes gondoskodás (dolgozat) kérddéssor a II. modulvizsgához

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                          Nagy Ildikó 
                                                                                                                                                                                     2009    
                                                                                                                                                                                                 
 

2.Fogalmazza meg a szociális gondozás célját, elemeit, feladatait!

Szociális gondoskodás:

komplex tevékenység, mely célja egy-egy korcsoport, népréteg vagy problémákkal küzdő csoport életminőségének javítása, fenntartása, jogi eszközök és etikai szabályok adta lehetőségek kihasználásával.

Szociális gondozás:

a szociális gondoskodás egyénhez kötött, gyakorlati megvalósítása, az eszközök és módszerek szintjén.

Célja és feladata:

A gondozás a szükségletekhez igazodó, személyre szabott segítségnyújtás, melynek mértékét, terjedelmét, gyakoriságát és formáját a segítségre szoruló egyén testi, lelki és szociális állapota határozza meg. 


 

Szociális gondozás elemei:

Előgondozás

 • A gondozási igények felmérése

 • A gondozott megismerése

 • A beköltözés, beilleszkedés elősegítése

Fizikai ellátás

 • A szűkebb és tágabb környezet

 • Élelmezés

 • Ruházat (textília)

Egészségügyi ellátás

 • Egészségügyi alapápolási feladatok ellátása

 • Rendszeres orvosi felügyelet

 • Szakorvos ellátás

 • Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz -ellátás

 • Kórházi ápolás

Mentálhigiénés gondozás ( pszichés gondozás)

 • Mentális irányítás

 • Egyéni bánásmód

 • Társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése

 • A környezet ártalmainak megelőzése

Foglalkoztatás

 • Fizikai foglalkoztatás

 • Szellemi- kulturális foglalkoztatás

 • Szórakoztató foglalkoztatás

Érdekvédelem

 • Hivatalos ügyek intézése

 • Érdek-képviseleti fórumok igénybevétele

 • Személyiségi jogok védelme

 

 

3. Ismertesse Maslow féle piramist!

 MASZLOW szerint:


 

ÖN-MEGVALÓSÍTÁS
SZEMÉLYES FEJLŐDÉS, ALKOTÁSVÁGY


 

MEGBECSÜLÉS

SZÜKSÉGLETE

ÖNÉRTÉKELÉS, ÖNBIZALOM, BÜSZKESÉG

 

TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETEK

SZERETET, MEGÉRTÉS, ELFOGADÁS, TISZTELET,

VALAKIHEZ VALÓ TARTOZÁS 

BIZTONSÁG SZÜKSÉGLETE

A FIZIKAI, PSZICHÉS ÁRTALMAKTÓL VALÓ VÉDELEM, VÉDETTSÉG; SZERVEZETTSÉG; ÁLLANDÓSÁG; BIZALOM


FIZIKAI (ALAPVETŐ) SZÜKSÉGLETEK

TÁPLÁLKOZÁS, FOLYADÉK, HŐMÉRSÉKLET, LEVEGŐ, PIHENÉS, ALVÁS, MOZGÁS,

ÜRÍTÉS, TISZTÁLKODÁS, RUHÁZAT

Az új elméletek szerint az esztétikai igény mint szükséglet a legmagasabb (5.) szint, az önmegvalósítás szükséglete ebben az értelmezésben a megbecsülés szükségletéhez integrálódik. (Előfordul, hogy az esztétikumot a 6. szint ként definiálják.)

 

 

4. Ismertesse az előgondozás jelentőségét a szociális ellátásban!

Az előgondozást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet írja elő és teszi kötelezővé.

Jelentősége:

A befogadás, beilleszkedés zavartalanságának elősegítése.


 

 

 


 


 

Előgondozás (két lépésben)

 

I. szakasza - az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése, felmérése, annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,

 • a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,

 • annak vizsgálata, hogy jogosult-e az ellátásra, az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján

 • segítség nyújtás a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésére szolgáló kérelem kitöltésében,

 

II. szakasza - a gondozási szükséglet megállapítását követően kell elvégezni.

 • a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben,

 • az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására,

 • az igénybe vevő felkészítése a beköltözésre, közelebbről megismertetni a fogadó intézményt, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása érdekében.


 

Az előgondozás I. szakaszában az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezésétől számított húsz napon belül a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Az előgondozást végző személy megállapításait az előgondozási adatlapon (a 9/1999. SzCsM rendelet 2. számú melléklet) rögzíti.

Az előgondozás II. szakaszának feladatait az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően legfeljebb tíz nappal korábban végzi el, egyben kitölti a 3. számú melléklet szerinti adatlapot.

(Szociális intézményi áthelyezés, valamint egészségügyi, gyermekvédelmi és más egyéb intézményből történő átkerülés esetén az előgondozást végző személynek csak az előgondozás II. szakaszában meghatározott feladatokat kell ellátnia.)

 


 

 1. Ismertesse a célszerű öltözködés szabályait az évszakokhoz kapcsolódóan!

Akkor öltözködünk célszerűen, ha ruházatunk mindig az időjárásnak megfelelő.

Nyáron a szellős, természetes anyagokból készült, lehetőleg világosabb színű, télen többrétegű, viszonylag sötétebb tónusú ruhákat részesítsünk előnyben, ne feledkezzünk meg a kiegészítő ruházat (sapka, kalap, kendő, sál, kesztyű stb.) védő funkciójáról, az egyedi szokások figyelembe vételével.

Az alsó ruha minden évszakban természetes ( pamut) anyagokból készüljön, ami a nedvességet jól szívja magába.

A ruházkodásnál figyelembe kell venni:

 • az ember korát,

 • egészségi állapotát,

 • szokásait, hagyományait.

Az célszerű öltözködéshez hozzátartozik a megfelelő lábbeli használata.
Elsődleges szempont, hogy

 • stabilan tartsa a lábat,

 • szellőzzön,

 • csúszásmentes legyen.

Ellátott csoportokként felmerülő speciális szükségletek:

A keringés kapacitásának csökkenése miatt az idős ember fázékonyabb lehet, ezért amit mi elégségesnek tartunk, lehet, hogy számára kevés vagy fordítva (hűtő funkció is csökkenhet).

Egyes betegségek következtében (pl. diabetes) illetve időseknél a perifériás idegek károsodása, sorvadása következtében a hőérzet nem megfelelő, ezért nem az időjárásnak megfelelő ruhát viseli, ami lehűlést vagy túlhevülést okozhat.

FIGYELEM

Idős embereknél a körkörös gumival ellátott harisnya, zokni vagy alsóruha elszorítja az ereket, tovább rontva az amúgy is gyengült keringési funkciókat. A keringés kapacitásának csökkenése miatt az idős ember fázékonyabb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyatékosoknál, a fogyatékosság típusának megfelelő kényelmes ruházatot kell biztosítani.

A ruházatot minden esetben az egyéni sajátosságok, szükségletek és igények figyelembe vételével kell biztosítani, az emberi méltóság megtartásával.

 

ELŐZŐ  1  2  3  4  5  6  7  KÖVETKEZŐ

vissza a címoldalra

 
 


szocialis-gondozo.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!