Mit jelent a szociális gondozás komplexitása? Mondjon néhány

        példát a gondozási elemek együttes alkalmazására!

A szociális gondozás összetett, komplex feladat.

 

A szociális gondozás, a gondoskodás gyakorlati, egyénhez kötött megvalósítása az eszközök és a módszerek szintjén, a törvények adta lehetőségek megvalósítása.

 

Célja: A gondozás a szükségletekhez igazodó, személyre szabott segítségnyújtás, melynek mértékét, fajtáját a segítségre szoruló egyén szociális, egészségügyi és pszichés állapota határozza meg.

  A segítségre szorulónak általában összetett problémája van, (egészségügyi, pszichés, szociális, érdekvédelmi, jogi, anyagi) amit megoldani is csak átfogó módon lehet. Ez általában meghaladja egy szakember kompetencia határát, ezért a szociális gondozás, több szakterület együttműködését igényli. A komplex feladatok megoldása ezért elképzelhetetlen team munka nélkül.

  A gondozás komplexitása jelentheti a különböző gondozási formák egymás utáni, vagy együttes, alkalmazását.

  A gondozás formái lehetnek:

 •  a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 •  a szociális információs szolgáltatás.

 • az étkeztetés.

 • a házi segítségnyújtás.

 • a családsegítés

 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

 •  a közösségi ellátások.

 • a támogató szolgáltatás,

 • az utcai szociális munka,.

 • a nappali ellátás

 • átmeneti ellátást nyújtó intézmények - gondozóházak

 • végleges elhelyezést nyújtó intézmények - ápolást, gondozást nyújtó otthonok

 • rehabilitációs intézmények

 • lakóotthonok

  Pl.: - Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás mellett, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is telepítve van a gondozottnál.

  - Az utcán élő hajléktalan napközben felkeresi a nappali melegedőt, éjszakára pedig az éjjeli menedékhelyet. Az utcai szociális munkás segíti őt abban, hogy a szükséges ANTSZ engedélyt beszerezhesse.

  - A házi segítségnyújtásban részesűlő gondozottunk, az idősek otthonában történő elhelyezésére vár. A szociális információs szolgáltatás keretében tájékoztatják, hogy lehetősége van, átmeneti elhelyezésre az idősek gondozóházában.

  - A fogyatékos személy a támogató szolgálat segítségnyújtásán kívül, étkeztetést, és családsegítést is igénybe vesz.

  A gondozás komplexitása jelentheti még a több gondozási elem együttes, alkalmazását, tehát a gondozói munkában, egy időben megjelenő különböző feladatokat.

 

A gyakorlatban végzett gondozói munka elemei:

 1. Fizikai ellátás

  1.Környezet alakítása

  2.Ruházat és textil ellátás

  3.Étkeztetés

 2. Egészségügyi gondozás, ellátás

   

  1. Rendszeres orvosi felügyelet

  2. Szakorvosi ellátás

  3. Ápolás

  4. Kórházi ellátás

  5. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás

  6 Személyi higiéné biztosítása

  7. Megfigyelés

 3. Pszichés (mentális) gondozás, ellátás

  A gondozás elemei a gyakorlatban nem választhatók el élesen egymástól.

  A gondozás elemei közül bármelyiket végzem, közben beszélgetek a gondozottal, meghallgatom. A tevékenység során észlelem az esetleges fizikai vagy pszichés változásokat, tehát megfigyelem.

   

  Pl.: Kiváltom az orvos által rendelt gyógyszert - egészségügyi ellátás

  Bevásárolok, és felteregetem a kimosott ruhákat - ez fizikai ellátás.

   

  Meghallgatom, hogy az előző látogatásom óta mi történt. - pszichés gondozás

   

  Közben észlelem, hogy változott a beszédtempója, keresi a szavakat - egészségügyi ellátás

 

A szociális gondozó ápoló feladata, hogy átfogóan lássa, a problémát, megfelelően mérje fel a kliens szükségleteit.

 

Tudnia kell, hogy az egyénnek, a gondozás melyik formája alkalmas a szükségletei kielégítésére, problémája megoldására.

 

Tudnia kell, azt is, hogy az adott probléma milyen szakterületet érint, milyen további szakember bevonására lehet szükség. Felvilágosítást ad a hozzájutás lehetőségeiről, módjáról, és segítséget nyújt az ügyintézésben.vissza a tételsorhoz

vissza a címoldalra

 
 


szocialis-gondozo.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!