c. Jellemezze röviden a mai magyar társadalom szerkezetét!

Társadalmi struktúra I.

A társadalmi szerkezet a szociológia tudományának egyik középponti kérdése.

Társadalmi szerkezet

A társadalmi szerkezet a társadalmon belüli különböző pozíciókat betöltő egyének és csoportok közötti viszonyokat jelenti.

A társadalmi szerkezet elmélete többnyire néhány kategóriába foglalja össze a különböző pozíciókat.

Ezek a kategóriák különböznek egymástól:

 • a vagyoni állapot,

 • a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely,

 • a szűkös javakhoz való hozzájutás módja és mértéke tekintetében.

Ezért e kategóriák között enyhébb vagy élesebb érdekellentétek állnak fenn.

Ezek a társadalmi pozíciók közötti egyenlőtlenségek

Ez mellett beszélhetünk a társadalmi pozícióba való bejutás (pl. értelmiség köreibe, vezető beosztásba) egyenlőtlenségéről is, ezt szokták esélyegyenlőtlenségnek nevezni.

A mai magyar társadalom szerkezete jelentősen átalakult az utóbbi évtizedekben,

Az előző rendszerben a hivatalos politika sokáig a "két osztály, egy réteg " (munkásság, szövetkezeti parasztság, dolgozó értelmiség) elvét próbálta megteremteni.

Már az 1980-as években Ferge Zsuzsa foglalkozások szerint osztotta fel a társadalom szerkezetét, mert így hitelesebb volt:

 • Mezőgazdaságból élő segédmunkások

 • Mezőgazdaságból élő szakmunkások

 • Segédmunkások

 • Betanított munkások

 • Szakmunkások

 • Szellemi dolgozók

 • Vezetők

 • Értelmiség

A rendszerváltozás után sokkal bonyolultabb lett a magyar társadalom szerkezete, ezért többféle szempont alapján osztotta fel Kolosy Tamás.

A magyar társadalmat 12 rétegre (csoportra) osztotta fel, a következő szempontok szerint:

 • Jövedelem

 • Iskolai végzettség

 • Lakókörnyezet minősége

 • Település típusa

szerint.

Az egyének és családok, valamint a különféle társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban nagy különbségeket mutat.

Társadalmi rétegződés

A társadalmi rétegződés a különböző ismérvek (foglalkoztatás, beosztás, munkahely, iskolai végzettség, lakóhely) alapján megállapított társadalmi kategóriák helyzetének eltérése, hierarchikus sorrendje az életkörülmények és az életmód különböző dimenzióiban.

A rétegződés vizsgálatában lehetnek osztályok, rétegek vagy más kisebb társadalmi csoportok. A rétegződésvizsgálatban több csoportot különböztetnek meg, mint a szerkezetvizsgálatban és ezek a csoportok minden esetben hierarchikusan rendeződnek, azaz mindig azt vizsgáljuk, melyik van kedvezőbb és melyik kedvezőtlenebb helyzetben.

 

 

Osztályok

A polgári társadalomban megszűntek az osztályokat elválasztó jogi határok, az osztályhoz tartozás alapja a tulajdon, illetve annak hiánya lett.

A mai magyar társadalom szerkezete és érdekviszonyai

A magyar társadalom struktúrája és érdekviszonyai és rétegződése egyetlen modellel nem írható le. A magyar társadalomnak nincs egységesen leírható struktúrája.

 

A magyarországi újkapitalizmus társadalomszerkezete


A Társadalomkutatási Intézet (TÁRKI 2003 őszén felvett) vizsgálata szerint stabilizálódott osztályszerkezetet, növekvő egyenlőtlenséget és stagnáló szegénységet tapasztaltak.

A felmérés alapján a kutatók öt réteget különítettek el:

 • Elit (nagy- és közepes vállalkozók, szabadfoglalkozású értelmiségiek, valamint felsővezetők és beosztott értelmiségiek a státuszindex leg-felső decilisében)

 • Felső középosztály (rosszabb státuszú felsővezetők, középvezetők, vállalkozók, gazdálkodók a státuszindex legfelső decilisében, és beosztott értelmiségiek a státuszindex 6-9. Tizedében

 • Felső középosztály (rosszabb státuszú felsővezetők, középvezetők, vállalkozók, gazdálkodók a státuszindex 1-5. tizedében, alsóvezetők, egyéb szellemi foglalkozásúak, valamint szakmunkások a státusz-index 8-10. decilisében.)

 • Munkásosztály (rosszabb státuszú szakmunkások, szakképzetlen és mezőgazdasági munkások, ha társadalmi státuszuk a 3. tizednél magasabb)

 • Depriváltak (szakképzetlen és mezőgazdasági munkások a státuszindex alsó három decilisében)

A kutatók szerint nagyobb figyelmet érdemel az a jelenség, hogy a legrosszabb helyzetben lévők élesen elkülönülnek a fölöttük lévőktől, ez nehezíti a felzárkóztatásukat.


A kutatás eredményei szerint a jövedelem nagyságát legnagyobb mértékben az iskolázottság befolyásolja, és hogy a családfő dolgozik-e vagy sem, de a korábbi adatokhoz képest jelentősebb a gyermekszám és az etnikai hovatartozás is. A kötet szerint a cigány családok relatív jövedelmei az összes többi kategóriához képest a legalacsonyabbak, az átlagjövedelem fele körül mozognak.

 

A "relatív" és "abszolút" szegénységi arányok változása Magyarországon, 1987-2001, százalék

Szegénységfogalom

Év

1987

1992

1997

2001

Relatív szegénység: az ekvivalens
átlagjövedelem ötven százaléka alatt

6-7

10,2

17,8

14,4

Abszolút szegénység: a létminimum
alatt élők aránya

8

10,1

31,0

n. a.

Forrás: 1987: saját becslés a KSH jövedelem-eloszlási adatai alapján; 1992-1997: TÁRKI-adatok.

Az átlagjövedelem felét keresik a roma családok

Az életkorok szerinti társadalmi rétegződést vizsgálva a kutatók azt találták, hogy nem a nyugdíjas réteg van a legrosszabb helyzetben, hanem az a fiatal korosztály, amely valamilyen iskola elvégzése után nem tud bekerülni a munkaerőpiacra.

Az egyenlőtlenség növekedését inkább a felső réteg jövedelemnövekedésének tulajdonítják a kutatók, mivel a szegénység nem nőtt. A kiterjedtsége nőtt ugyan némileg az elmúlt három évben, azaz valamennyivel többen tartoznak a szegények közé, mélysége azonban, ha csak kis mértékben is, de csökkenni látszik.


A közepes egyenlőtlenséggel jellemezhető országok közé tartozunk

Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon a szegénységi arány a legkedvezőbb az Európai Unió tagállamai és a most csatlakozó államok között. A vásárlóerőt tekintve ugyanakkor nagyon alacsony, az EU-tagállamok átlagának a fele. E szerint Magyarországon kevesen tartoznak a szegények közé, de ez azért lehet, mert a szegénység határa jóval alacsonyabb, mint a környező országokban.

 

vissza a tételsorhoz

vissza a címoldalra

 
 


szocialis-gondozo.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!