Gondozási ismeretek
írásbeli vizsgafeledatai

(Nagy Ildikó 2009) 

 1. Egri norma fogalma:

olyan nyílt, szegény gondozási forma volt, ahol a gondozás középpontjában az ellátást igénylő ember egyénisége, az egész ember testi- és lelki állapota ált. (1928)

 1. A szociális gondoskodás céljai:

 • egy-egy korcsoport (pl.: gyerekek, idősek),

 • népréteg (pl.: etnikum, munkanélküliek, szegények)

 • hasonlóproblémával küzdő csoportok (pl.: fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek)

 • életminőségnek javítása ( vagy fenntartása) a vonatkozó törvények, rendeletek és etikai szabályok adta lehetőségek kihasználásával.
 1. Mik a gondozás jellemzői:

A gondozás jellemzői

MÉRTÉKE

 • túlgondozás

 • alulgondozás

TERJEDELME

 • teljes gondozás

 • részleges gondozás

GYAKORISÁGA

 • mindennapos gondozás

 • Időszakos gondozás

FORMÁI

 • étkeztetés

 • házi gondozás

 • nappali ellátás( klub)

 • átmeneti ellátás (gondozóház)

 • végleges ellátás ( ápoló-gondozóotthon)


 1. Maslow piramis: Az emberi szükségletek hierarchiája

 Maslow az emberi szükségleteket egymásra épülő rendszerben, piramisban képzelte el, melynek lényege:

Az egyén mindaddig nem juthat el az önmegvalósítás szintjére, amíg az alatta lévő szükségletekben jelentős hiányt szenved.

 MASZLOW szerint:ÖN-
MEGVALÓSÍTÁS
SZEMÉLYES FEJLŐDÉS, ALKOTÁSVÁGY


 

MEGBECSÜLÉS

SZÜKSÉGLETE

ÖNÉRTÉKELÉS, ÖNBIZALOM, BÜSZKESÉG


 


TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETEK

SZERETET, MEGÉRTÉS, ELFOGADÁS, TISZTELET,

VALAKIHEZ VALÓ TARTOZÁS

 


BIZTONSÁG SZÜKSÉGLETE

A FIZIKAI, PSZICHÉS ÁRTALMAKTÓL VALÓ VÉDELEM,

VÉDETTSÉG; SZERVEZETTSÉG; ÁLLANDÓSÁG; BIZALOM


FIZIKAI (ALAPVETŐ) SZÜKSÉGLETEK

TÁPLÁLKOZÁS, FOLYADÉK, HŐMÉRSÉKLET, LEVEGŐ, PIHENÉS, ALVÁS, MOZGÁS,

ÜRÍTÉS, TISZTÁLKODÁS, RUHÁZAT

 1. Az öregedés jellemzői:

Egészséges öregedésről akkor beszélünk, ha a testi-lelki eltérések egyensúlyban vannak, a testi-lelki aktivitás megmarad.

Kóros öregedésről akkor beszélünk, ha a testi-lelki egyensúly felbomlik, a fiziológiás történések diszharmonikussá válnak, a lelki folyamatok torzulnak

  • látható (fiziológiás történések)

 • Az izmok súlya és ereje 30%-al csökken,
 • idegrostok száma az idegtörzsben megfogyatkozik,
 • az agy súlya az átlagos 1400 gr-ról 1060gr-re csökken,
 • a vese kiválasztó egységei felére csökkennek,
 • a nyelven az ízlelő bimbók száma csökken, ~30%-ra esik vissza
 • romlik a látás és a hallás,
 • a tüdő vitálkapacitása, átlagosan a felére csökken
 • a testben áramló vér mennyisége a felére csökken,
 • az idegrostok ingerültvezetésének sebessége 15- 20 %-kal csökken,

lelassul: az ingerekre adott válaszok, a
megnyúlik a reakcióidő.

 • stresszhatásokra bekövetkező változások és eltérések helyreállítása lassúbbá és mindinkább pontatlanabbá válik.
 • a sejtek folyamatosan elhalnak, a szervek, a szövetek működése megváltozik.
  • Nem látható (lelki tulajdonságok)

 • bölcsebbé válunk,
 • érzelmeink elmélyülnek, lelki életünk gazdagodik.
 • önmagunkra találhatunk.
 • önzetlenebbé válhatunk.
 • élvezhetjük a nagyszülőiség örömeit.
 • a világ kitárul előttünk.
 • késztetéseink, törekvéseink tisztultabbak, célzottabbak lesznek.
 • Edzettebbek leszünk.

Az időskor jellemzői tehát:

csökkennek

gyarapodnak
gazdagodnak

 • teljesítőképesség

 • alkalmazkodási képesség

 • ellenálló képesség

 • reakcióképesség

 • emlékező képesség

 • érzelmek

 • lelki élet

 • tapasztalatok

 • ismeretek

 • emlék


 

 1. Szociális gondozás elemei:

Előgondozás

 • A gondozási igények felmérése

 • A gondozott megismerése

 • A beköltözés, beilleszkedés elősegítése

Fizikai ellátás

 • A szűkebb és tágabb környezet

 • Élelmezés

 • Ruházat (textília)

Egészségügyi ellátás

 • Egészségügyi alapápolási feladatok ellátása

 • Rendszeres orvosi felügyelet

 • Szakorvos ellátás

 • Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz -ellátás

 • Kórházi ápolás

Mentálhigiénés gondozás ( pszichés gondozás)

 • Mentális irányítás

 • Egyéni bánásmód

 • Társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése

 • A környezet ártalmainak megelőzése

Foglalkoztatás

 • Fizikai foglalkoztatás

 • Szellemi- kulturális foglalkoztatás

 • Szórakoztató foglalkoztatás

Érdekvédelem

 • Hivatalos ügyek intézése

 • Érdekképviseleti fórumok igénybevétele

 • Személyiségi jogok védelme

 1. Élelmezés, étrend:

      Kuttúrált étkezési körülmények biztosítása.

      megfelelő   időben
                      ~ minőségben
                      ~ mennyiségben
                      ~ módon

 •  napi többszöri
 • kevés mennyiségű,
 • könnyen emészthető és fogyasztható,
 • tápanyagokban gazdag 

        Az idős ember kevésbé érez szomjúságot, ezért a folyadékhiány (a kiszáradás) 
       veszélye ideg nagy,  zavart tudatállapotot,
betegséget idézhet elő. 

      A megfelelő folyadékbevitelről gondoskodni kell!

 

 1. Ruházat:

         Lehetőleg természetes alapanyagból!

Figyelembe kell venni az egyén:

 •            korát
 •              egészségi állapotát
 •              szokásait, hagyományait

A keringés kapacitásának csökkenése miatt a szűk ruházat és lábbeli kerülendő!
Az idős embereknél a körkörös gumival ellátott harisnya, zokni vagy alsóruha elszorítja az ereket, tovább rontva az amúgy is gyengült keringési funkciókat. A keringés kapacitásának csökkenése miatt az idős ember fázékonyabb.
 
 
A lábbeli legyen csúszásmentes, stabilan tartsa a lábat, szellőzzön!(biztonság)

 1. Egészségügyi ellátás:

Célja, az egészség megtartásához (visszaállításához) szükséges életfeltételek fenntartása.

Eszközei:

 •   gyógyító-megelőző tevékenység 
 • higiénés tevékenység 

Feladatai:

 • alapápolási feladatok
 • rendszeres orvosi felügyelet
 • gyógyszer- és gyógyászati- segédeszköz ellátás
 • szakorvosi ellátás
 • korházi ápolás
 1.   Prevenció: megelőzés

 • Primer prevenció: a betegségek kialakulásának megelőzése, az egészség megőrzése
 • Secunder prevenció: a kialakult betegségek gyógyítása (kuráció), az egészség helyreállítása.
 • Tercier prevenció: maradandó károsodások enyhítése (rehabilitáció), korrekciós műtétek, gyógyászati segédeszközök
 1. A rehabilitáció fajtái:

 • Orvosi: megromlott egészségi és funkcionális állapot helyreállítása.
 • Gyógypedagógiai: fogyatékos emberek munkaképességének fejlesztése.
 • Foglalkozási: olyan megváltozott munkaképességű emberek segítése, akik előzőleg már dolgoztak
 • Munka: olyan fogyatékos emberek munkaképességének kifejlesztése, akiknek még nem volt munkahelyük.
 • Szociális: azon szociális tevékenységek összessége amely elősegíti a fogyatékosok ( hátrányos helyzetűek) természetes környezetbe való integrációját.
 1. A szakmai team:

  • orvos

  • szociális  szakdolgozó

  • ápoló

  • dietetikus

  • mentálhigiénés

  • szociális munkás

  • gyógytornász

  • masszőr

  • pszichológus

  • logopédus

  • önkéntes segítők

  • családtag

 1. Mentálhigiénés gondozás feladatai:

        A lelki egészség védelme.

  • Mentális irányítás: függőség, szorongás, izoláció, kóros öregségtudat érzésének leküzdése.

  • Társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése (család, barátok, lakótársak)

  • Környezet ártalmainak megelőzése

  • Egyéni bánásmód

A mentálhigiénés gondozás célja az idős beteg vagy fogyatékos embernél az egyéni bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly megteremtése (megőrzése), mellyel képessé válik a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra. 

 

 1. Izoláció fogalma = elkülönülés

Lehet valaki magányos akkor is, ha közösségben él.

Lehetséges okai:

 • személyiség jellege - Ez akkor fordulhat elő, ha a közösségben élő embernek nincsenek barátai, befelé forduló, problémáit, örömeit, bánatát nem osztja meg senkivel. 
 • környezeti adottság - pl. nagyvárosban élők 
 • betegség - gyógyithatatlan~, súlyos~ , ágyhozkötött beteg, súlyos fogyatékkal élők

Leküzdésében segit, ha:

 • a gondozó jó kapcsolatot alakít ki a gondozottal
 • társakat tud neki szerezni (szociogram)
 • elfoglaltságot talál a számára (foglalkoztatás)

 1. Érdekvédelem:

Az érdekvédelem a segítségnyújtás egy speciális formája.
Fokozatai:

 • észlelés: a gondozott megismerése, a problémák feltárása
 • megismerés: a helyzet részleges megismerése, a probléma behatárolása
 • tanácsadás megfelelő információk biztosítása
 • meggyőződés: a segítségadás elfogadtatása, felvilágosítás
 • egyezség: a sikeres meggyőződés eredménye
 • közbenjárás: hivatalban, bíróságon, ellen érdekű félnél
 • továbbítás: kérelem- panaszok- megfogalmazása után illetékes helyre történő eljuttatás

 

 1. Haldoklás fázisai:

 • Tagadás – „ez velem nem történhet, tévedésről van szó” - bizakodás - vagy felvilágosítás hiányában nem tudja mi a baja, mik a kilátásai
 • Düh, harag - miért pont én - segélykiáltás
 • Alkudozás - együttműködővé válik – „ha megteszem amit mondanak, talán megúszom” - remény, de gyanakvással teli
 • Depresszió - lehangoltság az elkövetkezendők miatt
 • Elfogadás – megpróbálja lezárni dolgait, rendelkezik miként szeretné azoknak a dolgoknak az intézését, amikben ő már nem vehet részt (temetés, végrendelet)

 1. Szociális gondoskodás ellátási formái:

Az ellátások formái

Pénzbeli ellátások

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

  Szociális szolgáltatások
       Alapszolgáltatások

        Szakosított ellátási formák


 

 1. Szociális szolgáltatások, személyes gondoskodást nyújtó intézmények:
  Jogszabály által előirt működési dokumentációk,  feltételek:

 • alapító okirat (ez ebben lefektetett tevékenység a döntő) 
 • a fentartó adatai
 • működési engedély
 • szervezeti és működési szabályzat (melynek kiegészítéseként további szabályzatok pl.pénzkezelési szabályzat, veszélyes hulladék kezelése stb.)
 • házirend
 • szakmai program
 • azellátottak dokumentációi és azok kezelése- személyes adatok, gondozási dokumentációk, foglalkoztatási dokumentációk
   
 1. Hospice ellátás típusai:

 • kórházi
 • házi gondozás
 • hospice otthonok

Nagy ildikó 2009

vissza a címoldalra

 
 


szocialis-gondozo.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!